• O školi
  • Profili
  • Pravni tehničar

Pravni tehničar

Pravni tehničar je obrazovni profil u trajanju od četiri godine. U skladu sa nastavnim planom i programom propisanim od strane Ministarstva prosvete učenici stiču kvalitetna znanja iz oblasti prava, čime dobijaju odličnu osnovu za nastavak školovanja u ovoj oblasti. Teorijska znanja koja učenici stiču tokom nastave u školi praćena posetama i obavljanjem praktične nastave u oraganima državne uprave raznih nivoa pružaju učenicima kompletnu sliku poslova koji se obavljaju u oblasti prava i daju im mogućnost da stiču i uvežbavaju praktična znanja u ovoj oblasti. Uspešnim savladavanjem opšteobrazovnih predmeta naši učenici stiču dovoljno široko opšte obrazovanje čime im se otvaraju mogućnosti daljeg školovanje na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

Neke od institucija sa kojima sarađujemo u realizaciji praktične nastave su:

  • Opštine Vračar, Novi Beograd, Stari grad, Savski venac, Voždovac
  • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
  • Centar sa socijalni rad
  • Osnovni sudovi u Beogradu
  • Sekretarijat za upravu grada Beograda

Nastavni plan po godinama možete videti ovde .

Pozovite nas!