• Aktiv odeljenskih veća

Aktiv odeljenskih veća

Aktiv odeljenskih starešina predstavlja autentični organ Srednje škole za ekonomiju, pravo i administraciju, nastao iz prepoznate potrebe za dodatnom saradnjom između odeljenskih starešina, školskog psihologa i uprave škole.

Кroz rad Aktiva, saradnju sa odeljenskim starešinama i ostalim predmetnim nastavnicima pratimo ispunjavanje Plana ličnog i socijalnog razvoja, formulisanog sa ciljem podsticanja optimalnog psihološkog razvoja učenika, veština komunikacije i osobina važnih za uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa i kvalitet života uopšte.

Ciljevi definisani Planom ličnog i socijalnog razvoja predstavljaju jednu od ideja vodilja u svakodnevnoj nastavi.

Na aktivu se predlažu i analiziraju teme za časove odeljenskih zajednica, sa posebnim akcentom na teme koje se tiču prevencije nasilja i zdravstvene prevencije!

Zadatak aktiva odeljenskih starešina je i dogovaranje aktivnosti koje se tiču profesionalne orijentacije učenika, pogotovo maturanata i pospešivanje saradnje sa roditeljima i njihovo uključivanje u školski život.

 

Podeli
Pozovite nas!