• OSNAŽIVANJE UČENIKA KROZ PREVENCIJU I HUMANITARNE AKTIVNOSTI

OSNAŽIVANJE UČENIKA KROZ PREVENCIJU I HUMANITARNE AKTIVNOSTI

 

Prevencija, zdravstveno vaspitanje i usvajanje principa humanosti su veoma važni za pravilno oblikovanje mlade osobe!

 

EPA učenički parlament i Tim za borbu protiv nasilja kroz svoje aktivnosti, zatim nastavnica biologije i psiholog škole su najodgovorniji za bogat i raznovrstan program preventivnih aktivnostih i humanitarnih aktivnosti!

 

Ostvarili smo uspešnu saradnju sa organizacijama koje se bave ovom tematikom - Crveni krst Stari grad, NVO Astra, NVO Unitas, Incest trauma centar, Dom zdravlja Stari grad, Plavi krug, Unija studenata Medicine, itd.

 

Posećujemo i organizujemo tribine, radionice, predavanja o zdravim stilovima života, polno prenosivim bolestima, zdravoj ishrani, dijabetesu.

 

Čitav mesec novembar posvećujemo prevenciji bolesti zavisnosti – diskutujemo o zloupotrebi alkohola, duvana, droga, pripremamo vršnjačke edukacije, projekcije filmova (Mi deca sa stanice Zoo, Ruske kape, itd).

 

Prevencija nasilja realizuje se u saradnji sa MUP-om, Ministarstvom za trgovinu, turizam i telekomunikacije, NVO Unitas, NVO Astra i drugima. Svi oni gostuju u našoj školi i kroz interaktivna predavanja i razgovor sa našim učenicima rade na borbi protiv vršnjačkog, porodičnog, vituelnog (internet) nasilja, govore o rodnoj ravnopravnosti, trgovini ljudima.

 

Na kreativan način obeležavamo sledeće značajne datume u medicini:

Kalendar Zdravlja EPA

 

HUMANOST NA DELU

“Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo”, reči su Duška Radovića, a mi se trudimo da podstičemo naše učenike da učestvuju u humanitarnim akcijama i pomognu onima koji su u nevolji.

  • Tradicionalno organizujemo novogodišnju humanitarnu akciju za decu iz Svratišta – kupujemo ono što im je potrebno tog trenutka (topla odeća, igračke, školski pribor, slatkiši).
  • Sarađujemo sa Domom za nezbrinutu decu “Dragutin Filipović Jusa” na Vračaru. Naši pravni tehničari tamo obavljaju deo prakse i svake godine prikupljamo novac za kupovinu poklona za decu.
  • Rado se uključujemo u humanitarne akcije koje druge institucije organizuju! Na poziv gospođe Olge Sabo iz Instituta za srpski jezik SANU, prikupili smo preko 1000 knjiga za osnivanje biblioteke pri manastiru Veselinje.

 

Podeli
Pozovite nas!