• Tamara Grujičić

Tamara Grujičić

tamara grujicicRođena 1987. godine u Beogradu. Nakon završene Šeste beogradske gimnazije 2006. godine upisuje Geografski fakultet, smer geografija na kome diplomira 2013. godine, a diploma je izjednačena sa zvanjem master. Svoje prvo radno iskustvo stekla je u Osnovnoj školi „Rade Drainac“. Od 2019. godine, pored Srednje škole za ekonomiju, pravo i administraciju, radi kao nastavnik geografije u Osnovnoj školi „Jovan Ristić“ i Srednjoškolskom obrazovnom centru „SMARTANAC“. Aktivan je planinar i član UO Udruženja „Mladi za turizam“ u okviru kojeg se bavi promocijom turizma Srbije i organizator je brojnih aktivnosti (Mesec edukacije, seminar „Arheologija i turizam“, stručne ekskurzije i studijska putovanja). 

 

 

 

 

Podeli
Pozovite nas!