• Tim za samovrednovanje

Tim za samovrednovanje

Tim za samovrednovanje rada škole u Srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju postoji od školske 2011/2012. godine, kada je po prvi put izvršeno vrednovanje dve najvažnije oblasti kvaliteta rada škole, a koje se odnose na nastavu i učenje i podršku učenicima.

Od tada do danas Tim uspešno sprovodi proces samovrednovanja svih pravilnicima definisanih oblasti kvaliteta i na taj način konstantno doprinosi podizanju kvaliteta rada škole.

Čine ga sledeći članovi:

  • Goran Savić- rukovodilac tima
  • Ljiljana Panjković- nastavnik sociologije
  • Marijana Jovikić- roditelj
  • Suzana Ivanović- učenik

U radu Tima učestvuje i direktor.

 

Podeli
Pozovite nas!