• Vesti
  • Svetski dan mentalnog zdravlja u EPA školi

Svetski dan mentalnog zdravlja u EPA školi

psihološkinja Mladenka

Svetski dan mentalnog zdravlja (10. oktobar), vrlo je važan datum u našoj školi. Obeležili smo ga brojnim aktivnostima koje je osmislila psiholog škole Mladenka Obućina, tokom čitavog meseca oktobra.

 

Psiholog je sa učenicima drugog razreda - Dimitrijem Boškovićem i Lukom Fragnerom osmislila i sprovela istraživanje na temu „Stavovi učenika o očuvanju mentalnog zdravlja i važnosti ove teme u školi“. Cilj istraživanja bio je da se ispitaju i sagledaju stavovi učenika i utvrdi kako učenike možemo dodatno osnažiti kada je reč o ovom veoma važnom pitanju. U istraživanju je učestvovalo 65 učenika naše škole. Podaci su prikupljani putem anonimnog gugl upitnika. Učenicima je pojašnjeno šta se podrazumeva pod mentalnim zdravljem kako bi uspešno odgovorili na pitanja. Ovo istraživanje bilo je i vid saradnje sa Učeničkim parlamentom, čijim članovima su izloženi rezultati. Parlamentarci su komentarisali nalaze i zaključke i postignut je dogovor da predstavnici Parlamenta sa psihologom osmisle edukativne sadržaje na teme koje su proistekle iz istraživanja. Rezultate i zaključke istraživanja možete pogledati OVDE.

 

U prvom i drugom razredu psiholog je sprovela radionicu „Šta je mentalno zdravlje i kako se brinuti o njemu?“. Sa učenicima su diskutovane razne tvrdnje koje se odnose na mentalno zdravlje - koliko su tačne, šta tačno znače, kada važe, a kada ne. Na taj način približili su se pojmu mentalno zdravlje i porazgovarali o predrasudama i stigmi koja prati postojanje problema sa mentalnim zdravljem. Posmatrali su i diskutovali „točak brige o mentalnom zdravlju“ kao zanimljiv prikaz raznih aspekata brige o sebi. Učenici su bili vrlo aktivni, postavljali su pitanja i otvoreno komentarisali na ovu temu.

Ментално здравље радионица

U trećem i četvrtom razredu pogledali su jedan koristan i inspirativan TED govor „There's no shame in taking care of your mental health“.  Preporučujemo da i vi pogledate. Iako Sangu Delle iznosi problem stigme vezane za mentalno zdravlje iz svog ličnog ugla i ugla iskustava iz Afrike, govor je skoro univerzalan i otvara pitanja bitna za sve nas. Autor se trudi da prenese stav da nije sramota imati probleme sa mentalnim zdravljem, da nije sramota o njima pričati, ispoljavati osećanja, potražiti pomoć. Takođe nastoji da slušaocima predoči uzroke problema sa mentalnim zdravljem i otkloni krivicu koja nas često prati kada se problemi dese. Autor lično i emotivno govori i to je na učenike ostavilo dubok utisak, sa pažnjom su slušali govor i živo diskutovali o tome kako vide situaciju u našem društvu, u svom neposrednom okruženju, šta misle da je važno kad je reč o brizi o mentalnom zdravlju i postupanju u situacijama kada mi ili naši bližnji imamo probleme.
Pogledajte govor na :

 

Podeli
Pozovite nas!