• Blog
  • Dilema: državna ili privatna škola?

Dilema: državna ili privatna škola?

blog 1
Da li su privatne škole bolje od državnih? Zašto sam se ja upisao u Srednju školu za adminmistraciju, pravo i ekonomiju? Da li su mi se očekivanja ispunila?

 

Кao maturant privatne Škole EPA hteo bih da istaknem glavne razloge i argumente zašto smatram da je naša škola odlična:
U odeljenjima je manji broj učenika, te je nastava i opšta atmosfera u školi povoljnija. Na svakom času svaki učenik učestvuje u radu. U ovakvmim okolnostima rad na času i obrada gradiva su efikasniji.

 

Кod nas se na svakom času primenjuje koncept interaktivne nastave, podstaknut kreativnošću profesora i pažnjom i radoznalošću učenika. Odnos profesora i učenika je relaksiran, profesori su nam pristupačni i učenik se uvek može obratiti profesoru za pomoć. Svako naše napredovanje, inicijativa, učestvovanje na času, u sekciji i vanškolskim aktivnostima prate se i beleže u obliku razvojnog ocenjivanja.

 

Pratimo i učestvujemo u kulturnim dešavanjima grada. Redovno posećujemo pozorišne predstave, galerije i muzeje. Svake godine našu školu poseti znameniti pisac sa kojim razgovaramo na književnom podnevu. Rad našeg učeničkog parlamenta je stvaran. Bavimo se humanitarnim radom, upoznajemo zanimanja naših roditelja. Istoriju ne učimo samo iz udžbenika, već je upoznajemo i na mestima gde se stvarala.

 

Naša škola je u centru gradu, na trećem spratu Кolarca. Bezbednost svakog učenika je zagarantovana. Pravila ponašanja moraju da se poštuju. Svaki oblik nepoštovanja pravila škole se sankcioniše. Oni koji ne poštuju pravila, remete nastavu, ponašaju se bahato i neprimereno, maltretiraju vršnjake, bivaju kažnjeni, a mogu biti i izbačeni. Dodao bih i to da naša škola ima izuzetno organizovan tim za borbu protiv vršnjačkog nasilja, čiji sam član i saradnik u vršnjačkom radu. To doprinosi da se svaki učenik kod nas oseća prijatno i poštovano.

 

Naša škola organizuje različite vannastavne aktivnosti u kojima omogućuje pojedincima da ispolje i pokažu svoja interesovanja i talente. Tako možete pevati u horu, biti novinar i pisati za naš sajt i za naš časopis EPA glas, možete glumiti, snimati kratke filmove, planinariti... Ako ste ambiciozni i posebno vredni, profesori će vas pripremiti za izabrano takmičenje.

 

I kao šlag na tortu, dodaću odmore. Naš veliki odmor je stvarno veliki. Traje pola sata i omogućava nam da se družimo, popijemo kafu, prošetamo do Кnez Mihailove.

 

Dobro došli u EPA školu!

Podeli
Pozovite nas!