• Vesti
  • Online nastava u EPA školi

Online nastava u EPA školi

online nastava

 

Ušli smo u treću nedelju realizacije nastave na daljinu. Kako se u našoj školi i u redovnim okolnostima u nastavi koriste alati za učenje "u oblaku", nastavnici i učenici su bez teškoća prihvatili ovakav način rada.

 

Nastavnici pokazuju svoju kreativnost, sa lakoćom pripremaju časove i komuniciraju sa učenicima, poštujući njihove individualne potrebe i negujući timski rad. Odeljenjske starešine redovno prate rad učenika i redovno komuniciraju sa roditeljima, koji su nam velika podrška u ovoj sutuaciji.

 

Izazov je nastavu u potpunosti postaviti u "oblak" a da se u tom procesu ne izgubi kvalitet nastave, a naročito socijalna i vaspitna dimenzija škole. Dobrim i sistematičnim planiranjem rada svih organa škole, odgovorili smo na izazov.

 

Besplatna pripremna nastava za IT odeljenje gimnazije takođe se nastavlja u onlajn okruženju i svake nedelje se povećava broj zainteresovanim malih maturanata.

 

Podeli
Pozovite nas!